Trang báo

Trang báo

Mẹo Sao Chép giao dịch của tuần - Cách quản lý rủi ro bằng MMC

[fa icon="calendar'] June 14, 2019 at 6:00 PM / by Fullerton Markets posted in 2019, Copy Tip

MMC (Money Management Correlation) là một chỉ số trong Danh mục đầu tư trực tuyến, nó thể hiện sự phù hợp của việc thiết lập sao chép của bạn đối với một chiến lược giao dịch cụ thể đối với các quy tắc Quản lý tiền được xác định bởi nhà cung cấp chiến lược.


Mẹo Copy trong tuần - Cách lọc nhà cung cấp chiến lược bằng cách sử dụng biểu đồ “phần trăm và Pip”

[fa icon="calendar'] May 31, 2019 at 6:20 PM / by Fullerton Markets posted in 2019, Copy Tip

Biểu đồ “Phần trăm và Pip” giúp thể hiện độ tăng trưởng qua các ngày giao dịch của nhà cung cấp tín hiệu. Ví dụ: Vào mỗi ngày giao dịch, bạn sẽ thấy được số pip mà nhà cung cấp tín hiệu kiếm được và tăng trưởng trên đồng vốn của họ.


MAM & CopyPip

[fa icon="calendar'] May 27, 2019 at 10:35 AM / by Louis Teo posted in Blog, 2019

Công cụ quản lý nhiều tài khoản (MAM) trong Fullerton Markets là một nền tảng cho phép những người quản lý quỹ giao dịch trên nhiều tài khoản cùng lúc. Những nhà đầu tư có thể liên kết tài khoản đầu tư của họ với Fullerton Markets với nhà quản lý quỹ mà họ mong muốn.


Đồng Yên mạnh trong bối cảnh chính sách Fed & tâm lý giảm rủi ro

[fa icon="calendar'] May 6, 2019 at 4:33 PM / by Fullerton Markets posted in Weekly Market Research, 2019

Với việc thảo luận cắt giảm lãi suất của Fed, USD / JPY có thể tiếp tục suy yếu


Copy Tip trong tuần - Cách chọn nhà cung cấp chiến lược rủi ro vừa phải

[fa icon="calendar'] May 3, 2019 at 12:00 PM / by Fullerton Markets posted in 2019, Copy Tip

Khi chúng tôi chọn nhà cung cấp chiến lược rủi ro vừa phải, chúng tôi sẽ tìm kiếm một danh mục đầu tư có thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận tương xứng trong khi vẫn giữ mức độ biến động và rủi ro lỗ ở mức khoảng 20% hoặc một phần vốn chủ sở hữu